NalediPro
Hem
NalediPro 0762-40 53 40

Nerladdning (Android)

NelediPro AB

Logit

Kunskapscompaniets app
- Tidregistrering
- Examensarbete
- Frånvaro
- Bildhantering

Hämta
Appen kräver API-nivå: 31+
NelediPro AB

Kaliber

IPSC Smedjan föreningsapp
- Bokning av skytte
- Skjutlogg
- Medlemsavgift
- Utbildningsregister

Hämta
Appen kräver API-nivå: 31+
NelediPro AB

Skidskytte

IPSC Smedjan föreningsapp
- Bokning av skytte
- Skjutlogg
- Medlemsavgift
- Utbildningsregister

Hämta
Appen kräver API-nivå: 31+
NelediPro AB

Opus-system

Arbetsordersystem
- Projekthantering
- Egenkontroller
- Tidregistrering
- Körjournal (GPS)

Hämta
Appen kräver API-nivå: 31+
NelediPro AB

Transit

Logistiksystem
- Orderhantering
- Prioritetsordning
- Statistik

Hämta Android
Hämta IOS
Appen kräver API-nivå: 31+