NalediPro
Hem
NalediPro 0762-40 53 40

Om oss

Hittar du inte ett program eller en app som har det du behöver? Eller känns det som att det som finns på marknaden för stort och dyrt? Hör av dig till oss så kan vi tillsammans skapa ett progam som är skräddarsytt för just dina behov! Vår huvudsakliga målgrupp är små till mellanstora företag och föreningar.

Tidsåtgången för utveckling och testning av en programvara är ca 3 månader. Efter det får du/ni en utbildning i hur programmet fungerar och sedan är det bara att köra.

För oss är användarvänligheten i fokus. Under den första tiden kan programmet i viss mån förbättras och förändras enligt önskemål.

Säkerhet är så klart också viktigt. NalediPros programvaror skrivs helt och hållet med egen kod, dvs. inga plug-ins eller färdiga script.

Sekretesspolicy

NalediPro AB´s mjukvaror är avgiftsbelagda programvaror med licenskrav. Licensen styr vilka funktioner i programmen som ska finnas tillgängligt. Data som läggs in säkerhetskopieras 1 ggr per dag till två olika platser. NalediPro AB tar inget ansvar för eventuell förlorad data. Funktion för egen säkerhetskopiering finns under inställningar.

Cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil med information som sparas i din webbläsare när du loggar in i appen. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation måste användare informeras om detta och godkänna detta. Detta godkänns genom att man loggar in i appen. Appen använder kakor för att spara användare och lösenord så att man slipper logga in varje gång. Cookien är tidsbegränsad till 3 månader och därefter måste man logga in på nytt. Vid manuell utloggning tas cookien bort.

Privacy by design

Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Mjukvarorna är konstruerade efter Privacy by design. Detta betyder t.ex. att om användarens namn tas bort från användarkonto raderas samtlig information om den anställde och går inte att återskapa eller att samtliga informationsrutor inte behövs fyllas i för att mjukvaran skall fungera. Användaren måste godkänna att uppgifter sparas i appen, t.ex. namn och tider. Användaren kan när som helst avbryta sitt samtycke under inställningar och kommer då få frågan igen vid nästa inloggning. Det är upp till företaget att informera sina anställda vilken information som sparas och hur företagets integritetspolicy fungerar. Programvarorna kan ha tillgång till telefonens kamera. Bilder som laddas upp på projekt eller liknande får inte innehålla bilder på personer utan deras samtycke.

Säkerhet

Mjukvarorna begränsar åtkomsten till uppgifterna genom SSL-kryptering och lösenord. Eventualla Cookies sparas som krypterade och används endast av aktuell mjukvara. En logg skapas som kan användas till att utreda felaktig åtkomst till personuppgifter. Denna logg finns under säkerhetsmenyn i samtliga mjukvaror.

Data i appar

I samband med utvecklingsarbete och programering är datat under tystnadsplikt. Dvs. allt data som projekt och tider m.m. kommer inte att lämnas ut eller visas utan tillåtelse.

Driftstörningar

Många utav programvarorna är beroende av internet. NalediPro tar inget ansvar för eventuella driftstörningar som kan uppkomma p.g.a. nätets överbelastning eller liknande.

Abonnemangsavgifter

Betalning sker i förskott mot faktura var tolfte månad och ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum. Kund ska omgående meddela NalediPro om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 10 dagar från fakturans utskriftsdatum förfaller Kundens rätt till sådan invändning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.